Награда на Теодора Димитрова на 15-та Научна сесия „Младите учени в света на полимерите“

Студент Теодора Димитрова, III курс, специалност „Инженерна химия и съвременни материали“, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски“, бе отличена за представянето си с постер на 15-та НАУЧНА СЕСИЯ „МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“, която се проведе…

Деница Николова, докторант във Факултета по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“, спечели юбилейната 20-та Награда „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г.

Деница Николова, докторант във Факултета по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“, спечели юбилейната 20-та Награда „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г.   На 1-ви март 2023 г., в…

Проф. дхн Стойко Факиров от Университета в Оукланд в Нова Зеландия бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Проф. дхн Стойко Факиров от Университета в Оукланд в Нова Зеландия бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет. На тържествена церемония, която се състоя в Аулата на Алма матер, проф. дхн Стойко Факиров бе удостоен с…

За магистърска програма „Полимери“

Полимерите (синтетични и биополимери) по разпространеност са на втора позиция след суровинните (рудни и нерудни) материали в природата. Това е важен, но не единствен фактор, предопределящ необходимостта от задълбочено изследване и изучаване на полимерите като вещества и материали. Биополимерите съставят…

Научна сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров

Научна сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров

На 30.09.2016 г. бе проведена Научна сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров, един от най-значимите и утвърдени учени на полимерната наука в България. Тази сесия бе част от ХVІІI национален симпозиум с международно участие “ПОЛИМЕРИ-2016”, който се…