Научна сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров

Научна сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров

На 30.09.2016 г. бе проведена Научна сесия, посветена на 80 годишнината на проф. Стойко Факиров, един от най-значимите и утвърдени учени на полимерната наука в България. Тази сесия бе част от ХVІІI национален симпозиум с международно участие “ПОЛИМЕРИ-2016”, който се…