Награда на Теодора Димитрова на 15-та Научна сесия „Младите учени в света на полимерите“

Студент Теодора Димитрова, III курс, специалност „Инженерна химия и съвременни материали“, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски“, бе отличена за представянето си с постер на 15-та НАУЧНА СЕСИЯ „МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“, която се проведе…