Студент Теодора Димитрова, III курс, специалност „Инженерна химия и съвременни материали“, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски“, бе отличена за представянето си с постер на 15-та НАУЧНА СЕСИЯ „МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“, която се проведе на 6 юни, 2024 г. в Института по полимери, БАН.

Изследването е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката, програма Европейски научни мрежи,

проект EXTREME, D01-76/ 30.03.2021 г.

В сесията по традиция взимат участие млади учени, работещи в областта на полимерната наука от цялата страна, в това число от Институт по полимери-БАН, Институт по инженерна химия-БАН, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“-БАН, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“-БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Химикотехнологичен и металургичен университет и Медицински Университет – София.

Награда на Теодора Димитрова на 15-та Научна сесия „Младите учени в света на полимерите“