Деница Николова, докторант във Факултета по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“, спечели юбилейната 20-та Награда „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г.

 

На 1-ви март 2023 г., в Голямата зала на Федерацията на научно-техническите съюзи бе връчена за двадесета поредна година Наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г. Наградата спечели Деница Николова, докторант в Лабораторията по структура и свойства на полимерите, катедра Фармацевтична и приложна органична химия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Наградата е индивидуална и се присъжда на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него в България или частично в чужбина. Отличието беше връчено от самия проф. Иван Шопов, както и от председателя на Съюза на химиците проф. Венко Бешков.

В конкурса взеха участие трима млади учени, като специално избрано жури оцени техните приноси в областта на полимерната наука и определи победителят. Другите двама кандидати бяха Селин Кючук, химик в направление Полимерни биоматериали, Институт по Полимери при Българска академия и Ерик Димитров –химик в направление Макромолекулно инженерство, Институт по полимери към Българска академия на науките.  Деница Николова работи в областта на нови полимерни носители под формата на меки контактни лещи и полимерни наночастци за биологично активни вещества с потенциално приложение в офталмологията.

 

 

 

 

 

Деница Николова, докторант във Факултета по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“, спечели юбилейната 20-та Награда „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г.