Уважаеми кандидат-магистри, за прием в магистърска програма „Полимери“ можете да се явите на приемен изпит на следните дати:

Дата 1: 17 Юли 2018г.

Дата 2: 09 Септември 2018г.

С уважение: проф. дхн. Антон Апостолов!

Прием в магистърска програма „Полимери“