• „Изследване на нови хибридни модифицирани калциево-фосфатни системи с повишена биоминерализационна активност“, КП-06-Н49/6, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
  • „Синтез, свойства и изследване потенциала на полимерни хидрогелове за трансдермално доставяне на хидрофобни лекарствени вещества“, Договор КП-06-M59/4, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
  • “Фоточувствителни полимерни хидрогелове – синтез, свойства и изследване потенциала им като дермални системи за доставка на кверцетин”, Договор ДМ19/4, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
  • Полимерни материали с ултра ниска протеинова адсорбция на основата на полицвитерйони за лечение на рани“, Договор ДФНИ-Т02/15, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
  • „Изследване на връзката синтез-структура-фазовогранични преходи-механични свойства-биологични свойства при композитни калциево-фосфатни биоматериали с приложение в костната хирургия и денталната медицина“ ( Биоактивни композитни пасти за костни и дентални приложения), Договор ДФНИ-Т02/5, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
  • Nonfouling polymer materials based on polyzwitterons for wound healing